Lisans  Öğrencileri: 
9-13 Ağustos tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasından online başvuru yapmayı unutmayınız.Aksi takdirde ön kabul mektubu geçersiz sayılacaktır.
Lisans Öğrencileri İçin Online  Başvuru formu: https://obs.gumushane.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
Yüksek Lisan ve Doktora Öğrencileri:
12-14 Ağustos tarihleri arasında Lisansüstü Eğitim Enstitüsü  web sayfasından online başvuru yapmayı unutmayınız. Aksi takdirde ön kabul mektubu geçersiz sayılacaktır.
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri için Online Başvuru Formu :  https://obs.gumushane.edu.tr/oibs/ina_app/
Başvuru yapmadan önce yayınlanacak  kılavuzu dikkatlice okumalısınız. 
 
Undergraduate Students:
Do not forget to apply online from the website of the Registrar's Office between 9-13 August. Otherwise, the pre-admission letter will be deemed invalid.
Online Application Form for Undergraduate Students: https://obs.gumushane.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx
Master and PhD Students:
Do not forget to apply online from the Graduate Education Institute website between 12-14 August. Otherwise, the pre-admission letter will be deemed invalid.
Online Application Form for Master and Doctorate Students: https://obs.gumushane.edu.tr/oibs/ina_app/
Before applying, you should carefully read the guide to be published.