Applications of international students are processed by the Foreign Relations Coordinator under Gumushane University Lifelong Learning Center (GÜSUD).The Examination for Foreign Students for Higher Education Programs (YÖS) score and students’ application list have been used in the application. There are three companies, in which you can take the YÖS Exam for Gumushane University. In addition to these three companies, students whose applications are accepted by Turkish Embassies and Consulates can also be accepted by Gumushane University.  

Moreover, students who apply to Gumushane University with Records of High School Transcript can be accepted in undergraduates degree programs if the Records of High School Transcript scores are higher than 80 out of 100. Students who have Records of High School Transcript between 80-70  can be accepted to school programs. Students who have Records of High School Transcript less than 80 can be accepted to associated degree programs. Students whose applications are accepted by Gumushane University can benefit from the Scholarship of Gumushane University Foundation of Development, which covers free accommodation and free public transportation in the city. However, students are required to pay application and tuition fees for both the university and Turkish Language Classes as well as transportation fees to Turkey and the city of Gumushane.The applicants must prove their efficiency in the universities’ course language which is usually in Turkish (Also some in English). The students, who are accepted to university but not able to get the efficiency in Turkish Language, are given paid Turkish Language course for a year at Gumushane University. On the other hand, students have an option to take Turkish Language course anywhere else. 

Responsible Person:  Serdal Şeker

Contact: Phone: +90 456 233 10 00 – Ext:43 53

E-mail: erasmus@gumushane.edu.tr

 

 

Üniversitemize uluslararası öğrenci kabulü,  GÜSUD Koordinatörlüğü bünyesinde  faaliyet gösteren Dış İlişkiler Koordinatörlüğü  tarafından yürütülmektedir.

Üniversitemize yabancı öğrenci kabulü öncelikle Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucu, sıralaması ve öğrenci tercihine bağlı olarak yapılmaktadır. Üniversitemiz adına Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı(YÖS) yapan üç ayrı şirket bulunmaktadır. Bunun yanında  Konsolosluklar  ve Büyükelçiliklerin gönderdiği öğrenciler de kabul edilmektedir.

Ayrıca ortaöğretim başarı puanına göre Üniversitemize müracaat edilmesi durumunda Koordinatörlüğün verdiği kabul mektuplarına istinaden öğrenci kabulü mümkün olmaktadır. Ortaöğretim başarı puanına göre yapılan müracaatlarda, ortaöğretim başarı puanı seksen (80,00) ve üzeri olan öğrenciler lisans programlarına,  seksen ile yetmiş (80,00-70,00) puan aralığında olanlar dört yıllık yüksekokullara,   ortalaması yetmiş (70,00) puanın altında olanlar ise  iki yıllık önlisans programlarına kabul edilmektedir. Müracaatı kabul edilip başarılı olan veya  ihtiyaç sahibi  öğrencilere muhtelif vakıflar  ve Üniversitemiz Kalkındırma Vakfı tarafından barınma, gıda yardımı yapılmakta  ve bu öğrencilerin şehir içi ulaşım ücretleri karşılanmaktadır. Ancak, bu öğrencilerin dil eğitim ücretleri, öğrenim harçları ve  şehrimize intikalleri kendileri tarafından karşılanacaktır.

 

İrtibat ve Sorumlu Personel: Serdal ŞEKER/Şube Müdürü      

  Tfl: 0(456) 233 10 00   Dahili : 43 53

  Elektronik Posta: erasmus@gumushane.edu.tr